Traduction Polonais-Allemand de "by��"

"by��" - traduction Allemand

Voulez-vous dire był, be ou bm.?
by
<spójnik | Konjunktionkonj>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • dass, damit, um … zu
  by
  by
 • würde, hätte, wäre
  by partikel trybu warunkowego
  by partikel trybu warunkowego
exemples
Stand-by
, Standby [stændbaɪ]Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-[s]; -s>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

by-pass
rodzaj męski | Maskulinum m <-y>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • Bypassrodzaj męski | Maskulinum m
  by-pass medycyna | MedizinMED
  by-pass medycyna | MedizinMED
uśmiać się
czasownik dokonany | perfektives Verb pf <-eję>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • herzlich lachen (zdopełniacz | Genitiv gen überbiernik | Akkusativ akk)
  uśmiać się
  uśmiać się
exemples
pomyśleć
czasownik dokonany | perfektives Verb pf <>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • nachdenken (nadnarzędnik | Instrumental inst überbiernik | Akkusativ akk)
  pomyśleć zastanawiać się
  pomyśleć zastanawiać się
exemples
 • pomyśleć omiejscownik | Lokativ lok
  denken anbiernik | Akkusativ akk
  pomyśleć omiejscownik | Lokativ lok
 • pomyśl nad tym!
  denk darüber nach!
  pomyśl nad tym!
 • kto by pomyślał!
  wer hätte das gedacht!
  kto by pomyślał!
przypuszczać
<-am> (przypuścić <przypuszczę>)

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples
 • przypuszczać
  przypuszczać
 • przypuszczam, że
  ich vermute, dass …
  przypuszczam, że
 • kto by przypuszczał, że
  wer hätte gedacht, dass …
  kto by przypuszczał, że
 • masquer les exemplesmontrer plus d’exemples
rzec
czasownik dokonany | perfektives Verb pf <rzeknę; rzecze> wyraz literacki | literarischlit

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples
mucha
rodzaj żeński | Femininum f <-y>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • Fliegerodzaj żeński | Femininum f
  mucha
  mucha
exemples
kto
zaimek | Pronomen pron <dopełniacz | Genitivgenbiernik | Akkusativ akk kogo; celownik | Dativdat komu; narzędnik | Instrumentalinstmiejscownik | Lokativ lok kim>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples
 • kto to?
  wer ist das?
  kto to?
 • kto tam?
  wer ist da?
  kto tam?
 • kto dzwonił?
  wer hat angerufen?
  kto dzwonił?
 • masquer les exemplesmontrer plus d’exemples
przejść
czasownik dokonany | perfektives Verb pf

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples