Traduction Polonais-Allemand de "m��czarnia"

"m��czarnia" - traduction Allemand

m
(= metr)

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • m
  m
  m
m.
(= mieszkania)

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • App. (Appartement)
  m.
  m.
exemples
 • ul. Mokotowska 5 m.45
  Mokotowska Str. 5 App. 45
  ul. Mokotowska 5 m.45
m. E.
Abkürzung | skrót abk (= meines Erachtens)

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • moim zdaniem
  m. E.
  m. E.
M-2
(= em dwa)

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • 2-Zi.-Whg. (Zweizimmerwohnung)
  M-2
  M-2
Bewusstsein
Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <ohne Plural | tylko liczba pojedynczaohne pl>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • świadomośćFemininum | rodzaj żeński f
  Bewusstsein
  Bewusstsein
 • jaźńFemininum | rodzaj żeński f
  Bewusstsein Psychologie | psychologiaPSYCH
  Bewusstsein Psychologie | psychologiaPSYCH
exemples
 • das Bewusstsein wiedererlangen
  odzyskaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf przytomność
  das Bewusstsein wiedererlangen
 • bei Bewusstsein
  bei Bewusstsein
 • mit vollem Bewusstsein etwas tun
  robićAkkusativ | biernik akk z całą świadomością
  mit vollem Bewusstsein etwas tun
 • masquer les exemplesmontrer plus d’exemples
Lage
Femininum | rodzaj żeński f

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • położenie
  Lage räumlich
  Lage räumlich
 • usytuowanie
  Lage eines Gebäudes uswauch | również, też a.
  Lage eines Gebäudes uswauch | również, też a.
 • położenie, sytuacja
  Lage figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
  Lage figürlich, bildlich, übertragene Bedeutung | w znaczeniu przenośnymfig
 • warstwa
  Lage Schicht
  Lage Schicht
 • kolejka
  Lage Runde umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
  Lage Runde umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg
 • rejestr
  Lage Musik | muzykaMUS
  Lage Musik | muzykaMUS
exemples
 • 4x100 m Lagen Sport | sportSPORT
  4x100 m stylem zmiennym
  4x100 m Lagen Sport | sportSPORT
 • (nicht) in der Lage sein
  (nie) być w stanie
  (nicht) in der Lage sein
 • nach Lage der Dinge
  w tych okolicznościach
  nach Lage der Dinge
 • masquer les exemplesmontrer plus d’exemples
Brust
Femininum | rodzaj żeński f <Brust; Brüste>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • pierśFemininum | rodzaj żeński f
  Brust
  Brust
 • piersi
  Brust oftPlural | liczba mnoga pl
  Brust oftPlural | liczba mnoga pl
 • mostek
  Brust eines Tieresauch | również, też a.
  Brust eines Tieresauch | również, też a.
 • piersiFemininum Plural | rodzaj żeński, liczba mnoga f/pl
  Brust Busen
  Brust Busen
exemples
 • die Brust abhorchen
  osłuch(iw)ać klatkę piersiową
  die Brust abhorchen
 • die Brust bedecken
  zakrywać piersi
  die Brust bedecken
 • sich an die Brust schlagen
  bić się w pierś
  sich an die Brust schlagen
 • masquer les exemplesmontrer plus d’exemples