Traduction Polonais-Allemand de "by��o"

"by��o" - traduction Allemand

Voulez-vous dire by-pass ou był?
o
Interjektion | wykrzyknik int

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • o
  o
  o
exemples
 • o ja!, o doch!
  o tak!
  o ja!, o doch!
pomyśleć
czasownik dokonany | perfektives Verb pf <>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • nachdenken (nadnarzędnik | Instrumental inst überbiernik | Akkusativ akk)
  pomyśleć zastanawiać się
  pomyśleć zastanawiać się
exemples
 • pomyśleć omiejscownik | Lokativ lok
  denken anbiernik | Akkusativ akk
  pomyśleć omiejscownik | Lokativ lok
 • pomyśl nad tym!
  denk darüber nach!
  pomyśl nad tym!
 • kto by pomyślał!
  wer hätte das gedacht!
  kto by pomyślał!
weh
Interjektion | wykrzyknik int

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples
 • o weh!
  Boże!, mój Boże!
  o weh!
by
<spójnik | Konjunktionkonj>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • dass, damit, um … zu
  by
  by
 • würde, hätte, wäre
  by partikel trybu warunkowego
  by partikel trybu warunkowego
exemples
o
wykrzyknik | Interjektion int

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples
o
przyimek | Präposition präp <biernik | Akkusativakk>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • umbiernik | Akkusativ akk
  o
  o
 • überbiernik | Akkusativ akk
  o
  o
 • gegenbiernik | Akkusativ akk
  o
  o
 • überbiernik | Akkusativ akk
  o miejscownik | Lokativlok
  o miejscownik | Lokativlok
 • voncelownik | Dativ dat
  o
  o
exemples
O
Abkürzung | skrót abk (= Osten)

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

Ginko
Maskulinum | rodzaj męski m <-s; -s>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • miłorząb
  Gink(g)o Botanik | botanikaBOT
  Gink(g)o Botanik | botanikaBOT
je
Interjektion | wykrzyknik int

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples
o. k., O .K.
umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • o. k., O .K. umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg → voir „okay
  o. k., O .K. umgangssprachlich | wyraz potoczny, poufałyumg → voir „okay