Traduction Slovaque-Allemand de "za��a��enie"

"za��a��enie" - traduction Allemand

Voulez-vous dire zať?
a

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • und
  a
  a
exemples
za
Präposition präp <Genitivgen>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • während, zur Zeit, unter
  za
  za
 • unter, bei, mit
  za
  za
 • für
  za (Akkusativakk)
  za (Akkusativakk)
 • in, innerhalb
  za
  za
 • im Namen
  za
  za
 • als, zu
  za
  za
 • hinter
  za (Instrumentalinst)
  za (Instrumentalinst)
exemples
 • za Napoleona
  unter Napoleon
  za Napoleona
 • za sto eur
  für 100 Euro
  za sto eur
 • zvoliť za prezidenta
  zum Präsidenten wählen
  zvoliť za prezidenta
 • masquer les exemplesmontrer plus d’exemples
a podobne
, a pod.Abkürzung abk, ap.Abkürzung abk

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • und Ähnlich(es)
  a podobne
  a podobne
vytýčiť
<vytyčovať>

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples
hotové
Plural pl

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples
blúza
feminin f

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

 • Bluse
  blúz(k)a
  blúz(k)a
misa
feminin f

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

pokladať

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples
rad
maskulin m

Vue d'ensemble de toutes les traductions

(Pour plus d'informations, cliquez sur/touchez la traduction)

exemples